Associació veïnal - Zona 13 - Horta

A.VV. Montserrat (Lleida)


Partida Alpicat,12
25198 Lleida

Persona de contacte: Maria Teresa Rogés Espachs
Telèfon: 686898949
Correu electrònic: avmontserrat@gmail.com
Pàgina web: http://www.lleidaparticipa.cat/avmontserrat

Associació veïnal sense ànim de lucre, fomentem la bona relació, oferim servei, col•laborem i gestionem temes entre els veïns de la nostra Associació davant l'ajuntament de Lleida, i altres entitats oficials i no oficials.