Associació veïnal - Zona 13 - Horta

A.VV COPA D'OR I SOT DE FONTANET


Partida Copa d'Or s/n
25197 Lleida

Persona de contacte: Francesc Rosselló
Telèfon: 600510286
Correu electrònic: copadorisotdefontanet@gmail.com
Pàgina web: http://www.lleidaparticipa.cat/copadorisotdefontanet

Associació de Veïns de la partida de Copa d'Or i Sot de Fontanet