Notícies

LA IMPORTÀNCIA DE LES APORTACIONS CONCEPTUALS DEL CONGRÉS DE CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT.

Dilluns, 02 de Maig de 2016
General
LA IMPORTÀNCIA DE LES APORTACIONS CONCEPTUALS DEL CONGRÉS DE CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT.

Els dies 26, 27 i 28 d’abril va realitzar-se el Congrés de Convivència a la Ciutat 2016, que enguany va servir per a reflexionar sobre “l’avui i el demà de la democràcia participativa als municipis”.

Les ponències presentades varen possibilitar el tractament i anàlisi dels contextos de l’associativisme formal i no-formal: la comunicació mitjançant lesTIC; la influència dels lideratges en el funcionament dels col·lectius; els punts d’interacció entre la democràcia representativa i la participativa; etcètera.

Com a resum, destacar algunes aportacions conceptuals dels ponents:

Jaume Magre: “la confiança és la base de la democràcia”; “en els moments actuals és demana més transparència perquè hi ha molta gent que ha perdut la confiança en els polítics”; “cal posar les bases perquè es recuperi la confiança en les institucions”; “les institucions han de saber escoltar els moviments socials, però, a la vegada, els moviments socials han d’entendre que els càrrecs electes i les institucions que representen tenen legitimitat per a governar”.

Arnau Monterde: “a l’ADN dels moviments socials del post 15M hi ha la demanda de més democràcia”; “la societat connectada en xarxa revolucionarà la manera de fer política”.

Toni Puig: “proposo treballar des de la utopia com a procediment per a fer possible una democràcia més participativa que ens porti a un canvi de civilització política, cultural, social...”; “proposo que als municipis s’implementi un Senat Ciutadà perquè ara toca que els governs siguin col·laboratius i sàpiguen treballar des del diàleg i el pacte”.

Alfredo Vega (regidor de l’ajuntament de Terrasa) i Mireia Estefanell (regidora de l’ajuntament de Manresa): “perquè un pressupost participat -o qualsevol altra proposta sorgida d’un procés participatiu- sigui legítim, cal que rebi el recolzament significatiu de la població cridada a decidir”; “el problema actual de la realització de pressupostos participats té a veure amb el seu cost econòmic i en les baixes participacions que rarament superen el 5% de la ciutadania.

Fidel Molina: “el model de ciutadania actual ha de saber conjuminar el que és local i el que és global”; “el gran problema de les associacions tradicionals té a veure amb el seu relleu generacional, potser perquè les seves dinàmiques de funcionament no han sabut atreure el jovent: seria bo, doncs, que aquestes fessin un esforç per adaptar-se als nous contextos socials i tecnològics”.

Daniel Gabarró: “quantes vegades grans projectes no arriben a bon port a causa que les persones que els lideren no saben administrar correctament els seus egos, no tenen prou intel·ligència emocional per a saber treballar en equip”.

Fernando Pindado: “els ajuntaments no poden ser solament una empresa de gestió i de serveis”; “hauríem de parlar menys de participació ciutadana i més de DEMOCRÀCIA, perquè participació és democràcia”; “la participació ciutadana ha de permetre a les persones ser agents de canvi de les polítiques de la seva ciutat”; “el poble ja té el poder...Però l’ha d’exercir en totes les seves dimensions”; “hi ha una relació directa entre la qualitat democràtica de les associacions i la de les institucions de la seva comunitat: si una societat en el seu conjunt no és prou democràtica, tampoc ho seran les seves institucions i associacions”.

Donada la gran qualitat de moltes de les aportacions conceptuals recollides durant el congrés, s’estudiarà la possibilitat de fer-ne una edició electrònica per ser consultada al web de Participació Ciutadana de la Paeria.

 


 

  Tornar