Agenda

Processos participatius

CONSELL DE LA ZONA 01 DEL CENTRE HISTÒRIC

Dimarts, 16 de Maig de 2017 · Centre Cívic Ereta

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri