Agenda

General

CONSELL DE LA ZONA 04 (SECÀ)

Del 30/05/2017 al 30/05/2017 · CENTRE CÍVIC

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri