Agenda

CONSELL DE LA ZONA 04 (SECÀ)

General
Del 30/05/2017 al 30/05/2017
CENTRE CÍVIC


CONSELL DE LA ZONA 04 (SECÀ)

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri