Agenda

General

CONSELL DE LA ZONA 07 (INSTITUTS/SANT IGNASI/ESCORXADOR)

Del 08/06/2017 al 08/06/2017 · LOCAL SOCIAL INSTITUTS

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri