Agenda

CONSELL DE LA ZONA 08 (UNIVERSITAT/PIUS XII-GERM./Z. ALTA/CLOT)

Processos participatius
Dimarts, 23 de Maig de 2017
Centre local social Pius XII-Germanor


CONSELL DE LA ZONA 08 (UNIVERSITAT/PIUS XII-GERM./Z. ALTA/CLOT)

Realització de debats en el si de les estructures participatives dels Consells de Zona o Barri