2a Sessió del 2n Taller del procés participatiu de la reforma del Reglament
Dimecres, 16 de març de 2016

Ahir dimarts, 15 de març va realitzar-se la segona sessió del taller de participació per a la revisió del Reglament de Participació vigent.

En el transcurs del debat, van destacar les propostes raonades, de la Plataforma d'Entitats Culturals, així com diferents propostes d'altres entitats, que formaran part de la memòria del procés i que seran motiu d'anàlisi per a incorporar-les si s'escau, en el document que en surti aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en el final de tot el calendari del procés de participació.

 Avís legal i Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals
Aquest és un servei de LocalProm. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil SERRA & SULLA SL , NIF: B25567173, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 906, Llibre 0, Foli 12, Full L-17602, inscripció 1a. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a : C. Castell Baix, 1 - 25400 Les Borges Blanques (LLEIDA). o bé enviar un correu electrònic a info@localprom.com.

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions
El contingut d'aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas de que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniqués al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.