Publicades les Actes dels primers Tallers
Dijous, 21 d'abril de 2016

CLICANT SOBRE LA IMATGE, S'ACCEDEIX A LES ACTES PUBLICADES:Avís legal i Política de Privacitat

Protecció de Dades Personals
Aquest és un servei de LocalProm. En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil SERRA & SULLA SL , NIF: B25567173, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 906, Llibre 0, Foli 12, Full L-17602, inscripció 1a. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a : C. Castell Baix, 1 - 25400 Les Borges Blanques (LLEIDA). o bé enviar un correu electrònic a info@localprom.com.

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions
El contingut d'aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas de que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniqués al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.